Category Archives: Podstawy

Zawieszenie członka zarządu.

Jeśli chodzi o zawieszenie członka zarządu to przepisy nie są jednolicie interpretowane. Zgodnie z Prawem spółdzielczym Członek zarządu spółdzielni może być zawieszony tylko w przypadku gdy taką możliwość przewiduje statut. Jeżeli znajduje się w statucie odpowiedni zapis to wówczas warunkiem … Continue reading

Posted in Bez kategorii, Podstawy, Zarząd | Tagged | Leave a comment

Po co spółdzielni mieszkaniowej statut ? – wpis gościnny

Spółdzielnia mieszkaniowa to podmiot działający na podstawie prawa spółdzielczego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który w momencie wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego nabiera osobowość prawną. Zapisy zawarte w aktach regulują jej zadania. Zaliczymy do nich m.in. zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi mienie … Continue reading

Posted in Podstawy | Tagged , , , | 4 komentarze

O bezpieczeństwie informacji słów kilka.

ABI ADO ASI itp. ….. to dla niektórych czarna magia. W ostatnim czasie zaobserwowałem pewną „psychozę” dotyczącą problemu ochrony danych osobowych. W związku ze zmianą przepisów wiele firm szkoleniowych zwietrzyło biznes i rozpoczęło „nabór” na jak twierdzą obowiązkowe szkolenia. Nawet … Continue reading

Posted in Ciekawostki, Inne, Ochrona danych, Odpowiedzialność, Organy, Podstawy, zmiany w przepisach | Tagged , , , , | Leave a comment

KPA w spółdzielniach ?

Zarówno spółdzielcy jak i pracownicy spółdzielni często mają błędne przekonanie, że spółdzielnie powinny stosować kodeks postępowania administracyjnego. Zazwyczaj osoby te doszukują się takiego obowiązku w art. 2 kpa , który stanowi, że „Kodeks postępowania administracyjnego normuje ponadto postępowanie w sprawie … Continue reading

Posted in Bez kategorii, Ciekawostki, Interpretacje, Obowiązki członków, Podstawy | Tagged , , , | 3 komentarze

Zarząd powierzony

Kwestia zarządu powierzonego o którym mowa w art. 27 ust. 2  ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych rodzi wiele problemów natury prawnej i praktycznej. Dzisiaj napiszę tylko o jednym, który znalazł rozwiązanie w orzeczeniu Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy Uchwałą z dnia 9 … Continue reading

Posted in Bez kategorii, Interpretacje, Orzecznictwo, Podstawy | Tagged , | Leave a comment

Jednoosobowe pełnomocnictwo w spółdzielni.

W celu omówienia problematyki pełnomocnictw w spółdzielniach, konieczne jest przytoczenie kilku przepisów wprost. Zasady reprezentacji w spółdzielni reguluje art. 54. § 1.prawa spółdzielczego, który stanowi, że oświadczenia woli za spółdzielnię składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i pełnomocnik. W spółdzielniach … Continue reading

Posted in Bez kategorii, Interpretacje, Organy, Podstawy | Tagged , , , | 3 komentarze

Skarga pauliańska – przydatny instrument dla wierzyciela.

Co zrobić gdy dłużnik spółdzielni daruje lub sprzedaje lokal, który jest jego jedynym majątkiem ? Taka sytuacja występuje dość często w praktyce i najczęściej w obrębie rodziny.  W takim przypadku mamy do wykorzystania instytucję skargi pauliańskiej. Nazwa może nie jest … Continue reading

Posted in Bez kategorii, Odpowiedzialność, Podstawy, Windykacja | Tagged , , , , , | Leave a comment

Biuletyn spółdzielni a prawo prasowe.

Większość spółdzielni mieszkaniowych wydaje swoje biuletyny zawierające informacje dla spółdzielców i lokatorów na temat funkcjonowania spółdzielni. Powstaje pytanie jak traktować takie biuletyny w świetle unormowań Prawa prasowego. Prasa w rozumieniu ustawy Prawo prasowe oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, … Continue reading

Posted in Bez kategorii, Ciekawostki, Interpretacje, Podstawy | Tagged , , , , , | Leave a comment

Odpowiedzialność członków rady nadzorczej.

Dzisiaj trochę informacji podstawowych. Wiele się mówi i pisze o odpowiedzialności zarządu spółdzielni, dla odmiany niniejszy wpis dotyczyć będzie członków organu kontrolnego i nadzorczego w spółdzielni mieszkaniowej jakim jest rada nadzorcza. Członkowie rady nadzorczej wykonując swoje obowiązki ponoszą określoną odpowiedzialność … Continue reading

Posted in Bez kategorii, Historyczne, Odpowiedzialność, Organy, Podstawy, Rada Nadzorcza | Tagged , , , , | 31 komentarzy

Balkony służące do wyłącznego użytku właścicieli lokali.

W związku z tym, iż od 2007r. znacznie przybyło właścicieli lokali w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, powraca jak bumerang temat balkonów. Kwestia ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem balkonów była wielokrotnie przedmiotem zainteresowania sądów administracyjnych oraz Sądu Najwyższego. Pomimo występujących w orzecznictwie … Continue reading

Posted in Ciekawostki, Orzecznictwo, Podstawy | Tagged , , , | 31 komentarzy