Eksmisja małżonka najemcy a tytuł prawny do lokalu.

Często po orzeczeniu eksmisji małżonek występuje o „przepisanie” umowy najmu tylko na niego.

Wyrok eksmisyjny, wydany na skutek pozwu małżonka będącego również najemcą, czy to związany z rozwodem czy też nie, którego podstawą nie jest wcześniejsza utrata tytułu prawnego do lokalu,  powoduje utratę zasadniczego elementu z wiązki praw przysługujących najemcy a mianowicie prawa do przebywania w lokalu i do korzystania z niego celem zaspokajania swych potrzeb mieszkaniowych.

Wyrok taki nie  pozbawia jednak praw majątkowych związanych ze stosunkiem najmu.

This entry was posted in Bez kategorii, Opinie, Podstawy and tagged , , . Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *