Jednoosobowe pełnomocnictwo w spółdzielni.

W celu omówienia problematyki pełnomocnictw w spółdzielniach, konieczne jest przytoczenie kilku przepisów wprost.

Zasady reprezentacji w spółdzielni reguluje art. 54. § 1.prawa spółdzielczego, który stanowi, że oświadczenia woli za spółdzielnię składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i pełnomocnik. W spółdzielniach o zarządzie jednoosobowym oświadczenie woli mogą składać również dwaj pełnomocnicy.

Ustawa Prawo spółdzielcze dopuszcza również udzielenie pełnomocnictwa.
Zgodnie z art. 55.§ 1.  prawa spółdzielczego Zarząd może udzielić jednemu z członków zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą spółdzielni, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

Udzielenie pełnomocnictwa jest czynnością prawną, której treścią jest oświadczenie woli mocodawcy upoważniające pełnomocnika do dokonywania w jego imieniu określonych czynności prawnych. Na podstawie tego umocowania pełnomocnik jest upoważniony do reprezentowania mocodawcy, w zakresie określonym w pełnomocnictwie, w stosunkach prawnych z innymi podmiotami.

Udzielenie pełnomocnictwa wymaga złożenia oświadczenia woli, którego treścią jest upoważnienie określonej osoby do dokonania  w imieniu mocodawcy czynności prawnej.  Może ono być odwołane w każdym czasie lub być udzielone na wskazany okres lub na czas wykonywania określonych czynności.

Jak już napisałem na wstępie z art. 55 § 1 zd. 1 prawa spółdzielczego  wynika, że zarząd spółdzielni może udzielić pełnomocnictwa jednemu z członków zarządu lub innej osobie.

Przepis ten nie jest jedynie rozwinięciem art. 54 § 1 prawa spółdzielczego w przeciwnym razie niepotrzebnie byłaby w nim mowa o możliwości ustanawiania członka zarządu pełnomocnikiem, albowiem członek zarządu może działać w imieniu spółdzielni wraz z innym członkiem zarządu lub z pełnomocnikiem na podstawie art. 54 § 1 prawa spółdzielczego. Zatem  pełnomocnik z art. 55 § 1 prawa spółdzielczego to nie  ten sam pełnomocnik, którego  wymienia w art. 54 § 1 prawa spółdzielczego.

Możliwość powołania przez spółdzielnię pełnomocnika wynika  również a nawet przede wszystkim z ogólnych zasad Kodeksu cywilnego. Każdy bowiem podmiot może być reprezentowany przez pełnomocnika. Kodeks cywilny nie zabrania udzielenia pełnomocnictwa tylko  jednej osobie, nawet jeśli jest to osoba prawna i jej reprezentacja jest łączna. Możliwość taką może wyłączyć  tylko  szczególny przepis ustawy.

Udzielenie pełnomocnictwa do jednoosobowej reprezentacji spółdzielni nie stoi zatem w sprzeczności z zasadami reprezentacji łącznej.

This entry was posted in Bez kategorii, Interpretacje, Organy, Podstawy and tagged , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Jednoosobowe pełnomocnictwo w spółdzielni.

 1. wojciech szymanek says:

  Witam, czy pełnomocnicy zarządu przy jednoosobowym zarządzie w spółdzielni mieszkaniowej muszą otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie(dodatek) w naszej spółdzielni rolę tych pełnomocników pełni sekretarka prezesa i główna księgowa zatrudnieni na etaty czy jest to zgodne z prawem czy mogliby tę funkcję pełnomocnika pełnić za darmo?

  Pozdrawiam

 2. Katarzyna says:

  Witam, czy pełnomocnik Zarządu powołany na podstawie uchwały Zarządu spółdzielni mieszkaniowej może otrzymywać wynagrodzenie z tego tytułu. Tak jak jest w przypadku powołania. W Spółdzielni ma zostać powołany pełnomocnik Zarządu, który jest już zatrudniony na umowę o pracę, czy jest to zgodne z prawem aby tę funkcję pełnomocnika pełnić za wynagrodzenie?

  • Ryszard Stolarz says:

   Witam

   Nie widzę powodu dla, którego dodatkowa odpowiedzialność nie miałaby się wiązać z dodatkowym wynagrodzeniem.
   Nie ma też żadnych przeciwwskazań prawnych aby pełnomocnik otrzymał takie wynagrodzenie.

   pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *