• Bezpieczeństwo na osiedlach,  Nowości,  zmiany w przepisach

    Obowiązki spółdzielni w zakresie oznakowania dróg wewnętrznych.

    Za naruszenie zasad znakowania dróg wewnętrznych oraz za zlecenie wadliwego ich oznakowania, ustawodawca przewidział karę grzywny. Zasady dotyczące kar grożących za wadliwe oznakowanie dróg wewnętrznych obowiązują od 21 sierpnia 2012 r. Podmiotem tego wykroczenia może być osoba ustawiająca znaki lub sygnały lub osoba wydająca pozwolenie ich ustawienia niezgodnie z przepisami, tj zarządca lub właściciel drogi wewnętrznej. Zgodnie z art. 10 ustawy prawo o ruchu drogowym zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, w tym w strefie zamieszkania i strefie ruchu należy do podmiotu zarządzającego tymi drogami. Jednocześnie zarządca takiej drogi został upoważniony do jej oznakowania, z tym że obowiązany jest stosować znaki i sygnały drogowe oraz zasady ich umieszczania wynikające z prawa o…

  • Bez kategorii,  Ciekawostki,  Nowości,  zmiany w przepisach

    Strefa ruchu – znaczenie znaku dla osiedlowych uliczek

    Problematyka dzisiejszego wpisu to odpowiedź na pytanie o możliwość decydowania przez Spółdzielnię o tym kto jest np. uprawniony do korzystania z ich osiedlowych uliczek czy parkingów. Nie tak dawno wprowadzono znak pionowego D-52 „strefa ruchu”, który zgodnie z § 60c rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych oznacza wjazd na drogę wewnętrzną położoną w strefie ruchu, natomiast wyjazd ze strefy ruchu oznacza się znakiem D-53 „koniec strefy ruchu”. Ponadto w art. 2 pkt. 16a ustawy prawo o ruchu drogowym (dalej: p.r.d.) ustawodawca zdefiniował „strefę ruchu” jako obszar obejmujący, co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. W końcu zgodnie z art. 8 ust.…

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress