• Bez kategorii,  Ciekawostki,  Interpretacje,  Podstawy

    Biuletyn spółdzielni a prawo prasowe.

    Większość spółdzielni mieszkaniowych wydaje swoje biuletyny zawierające informacje dla spółdzielców i lokatorów na temat funkcjonowania spółdzielni. Powstaje pytanie jak traktować takie biuletyny w świetle unormowań Prawa prasowego. Prasa w rozumieniu ustawy Prawo prasowe oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą. Ustawa zawiera katalog otwarty prasy wymieniając w nim  m.in. biuletyny. Czasopismem jest natomiast zgodnie z prawem prasowym druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż raz w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku. Oznacza to , że w zasadzie wydawane powszechnie przez spółdzielnie biuletyny są czasopismami i podlegają unormowaniom prawa…

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress