• Bez kategorii,  Eksmisje,  Nowości,  zmiany w przepisach

    Eksmisje po zmianie przepisów.

    W dniu 16 listopada 2011 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 224, poz. 1342) Zgodnie z nowelizacją w przypadku wykonywania przez komornika obowiązku opróżnienia lokalu,  gmina będzie miała obowiązek wskazania tymczasowego pomieszczenia albo noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, chyba że pomieszczenie odpowiadające wymogom tymczasowego pomieszczenia wskazał wierzyciel lub dłużnik albo osoba trzecia. Nowelizacja wprowadziła definicję pomieszczenia tymczasowego: jest nim  pomieszczenie nadające się do zamieszkania, posiadające dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem, oświetlenie naturalne i…

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress