Tag Archives: udział

Udział w nieruchomości stanowiącej współwłasność spółdzielni

Jeżeli na podstawie pierwotnej uchwały zarządu spółdzielni ustanowiono już odrębną własność choćby jednego lokalu, to zarząd spółdzielni nie może określić innego udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność spółdzielni i właściciela lokalu * * Wyrok Sądu Najwyższego z 7.12.2012r. IICSK 124/12

Posted in Uwłaszczenie | Tagged , , | Leave a comment