Zmiany w zakresie wyodrębniania własności lokali.

11 października 2011 r. wchodzi w życie zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, którą wprowadza ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1180) .

Nowelizacja znosi zakaz wyodrębniania na własność oraz ustanawiania
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odniesieniu do lokali mieszkalnych wybudowanych na wynajem przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Banku Gospodarstwa Krajowego na preferencyjnych warunkach m.in. spółdzielniom mieszkaniowym.

W związku ze zniesieniem ww. zakazu , dodano przepis, zgodnie z którym w przypadku lokalu wybudowanego z udziałem kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, spłata przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu podlega odprowadzeniu przez spółdzielnię mieszkaniową do Funduszu Dopłat.

This entry was posted in Nowości, zmiany w przepisach. Bookmark the permalink.

One Response to Zmiany w zakresie wyodrębniania własności lokali.

  1. karolina says:

    Od 2007 roku mieszkam w mieszkaniu spółdzielczym wybudowanym ze środków KFM, czyli zgodnie z tą ustawą mogę to mieszkanie wykupić, czy spółdzielnia może się temu sprzeciwić?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *