Ciekawostki,  Interpretacje,  Nowości,  Orzecznictwo,  zmiany w przepisach

ZPCZ mogą nadal działać legalnie !

Zgodnie z uchwałą składu 7 sędziów SN z dnia 10 maja 2012 r. (sygn. akt III CZP 84/11) zebranie przedstawicieli członków spółdzielni mieszkaniowej, która nie dopełniła w terminie obowiązków przewidzianych w art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 125, poz. 873 ze zm.), pozostało organem spółdzielni na podstawie dotychczasowego statutu.

Jest to kolejny przykład niedopracowania nowelizacji usm z 14.06.2007r. Pomimo likwidacji zebrań przedstawicieli członków w spółdzielniach mieszkaniowych poprzez przepisy przejściowe pozostawiono lukę dzięki, której mogło zapaść takie orzeczenie.  Art. 9 ust 2 ww. nowelizacji stanowi bowiem, że do czasu zarejestrowania zmian statutów postanowienia dotychczasowych statutów regulujące funkcjonowanie zebrania przedstawicieli pozostają w mocy. Wiele spółdzielni skorzystało z tej możliwości czego skutkiem były liczne procesy.

Likwidacja ZPCZ tak na prawdę odniosła przeciwny skutek do zamierzonego. Zainteresowanie członków udziałem w walnych zgromadzeniach jest znikome. Niestety nie nauczyło to niczego projektodawców ustaw.  W Sejmie  trwają bowiem prace na przepisami mającymi ostatecznie rozprawić się z ZPCZ.

2 komentarze

  • Maria

    Może zainteresowanie członków jest znikome, ale teraz osoby zainteresowane wyprowadzeniem gruntów ze spółdzielni nie mają żadnych problemów żeby zapewnić sobie większość w ZP.
    Zamiast przekonywać 1.500 wystarczy połowę z 53 lub z tych, którzy przyjdą.
    Uchwalony w bólach nowy statut jest zaskarżany do sądów przez Radę Nadzorczą na wszelkie możliwe sposoby, byle go nie zarejestrować.

  • Alexey

    A jak jest z odsetkami/przedawnieniem? Skoro kotzsy umorzonej egzekucji traktuje się tak jak kotzsy sądowe, zatem nie wolno naliczać odsetek? Przedawnienie nieużytego postanowienia o kosztach następuje po 10 latach? Czy może zależne jest od typu tytułu wykonawczego ( zwykły , bankowy tytuł egzekucyjny, itp.) ktf3re mają rf3żne okresy przedawnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress