Bez kategorii,  Ciekawostki,  Opinie,  Orzecznictwo,  Uwłaszczenie

Co dalej z art. 48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ?

         Funkcjonowanie w systemie prawnym demokratycznego państwa prawa, w świetle przepisów obecnie obowiązującej Konstytucji RP, przepisu umożliwiającego pozbawienie właściciela – w drodze chociażby orzeczenia sądowego – prawa własności nieruchomości bez jego zgody i to bez jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego , wydaje się nie do pogodzenia z zapisami tejże Konstytucji zawartymi w szczególności w art. 21 i 64.

       Całokształt toczących się obecnie spraw przed sądami wskazuje, iż w przedmiocie obowiązywania art. 48 ust. 1 usm istnieje szereg wątpliwości natury prawnej, które muszą zostać rozstrzygnięte przez ponowną ingerencję Trybunału Konstytucyjnego.

            W Trybunale Konstytucyjnym doszukałem się 25 zarejestrowanych spraw dotyczących art 48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Ze spraw, które sam prowadzę, wiem, że są jeszcze niezarejestrowane zapytania innych sądów niż wymienione poniżej wytłuszczoną czcionką.

             Wątpliwości powziął również Rzecznik Praw Obywatelskich, który przystąpił do jednej ze spraw.           

             Sprawa jest poważna, nie tylko dla najemców, którzy co zrozumiałe czują się oburzeni gdyż media usilnie wtłaczały im do świadomości wizję mieszkań za przysłowiową złotówkę, ale przede wszystkim dla zarządów spółdzielni, które tak naprawdę znalazły się w sytuacji, gdzie każda decyzja obarczona jest ogromnym ryzykiem.

           Dla wytrwałych i zainteresowanych wymienię wszystkie sprawy, które znalazłem w wykazie spraw przed TK:

  1. sygn. akt P 27/10 z wniosku Sądu Okręgowego w Radomiu IV Wydział Cywilny Odwoławczy o zbadanie czy art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych jest zgodny z art. 32 i art. 64 Konstytucji RP;
  2. sygn. akt P 17/10 – sprawa połączona z P 22/10, P 30/10, P 34/10 z wniosku Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny , Sądu Okręgowego w Gliwicach Wydział I Cywilny, Sądu Okręgowego w Katowicach czy art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim dotyczy on roszczenia najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego będącego uprzednio mieszkaniem zakładowym, które to mieszkanie spółdzielnia mieszkaniowa nabyła nieodpłatnie od przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 64 ust. 1 i art. 75 ust. 1 Konstytucji RP;
  3. sygn. akt P 52/11 – z wniosku Sądu Okręgowego w Gliwicach Wydział I Cywilny czy przepis art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim dotyczy on roszczeń najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego będącego uprzednio mieszkaniem zakładowym, które to mieszkanie spółdzielnia nabyła nieodpłatnie od przedsiębiorcy państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 i art. 75 ust. 1 Konstytucji RP;
  4. sygn. akt P 36/11 – sprawa połączona z P 39/11, P 40/11, P 42/11 z wniosku Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział I Cywilny, Sądu Okręgowego w Gliwicach Wydział XII Cywilny czy przepis art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 64 ust. 1 i art. 75 ust. 1 Konstytucji RP;
  5. sygn. akt P 33/11 z wniosku Sądu Okręgowego w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy czy przepis art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych jest zgodny z przepisami art. 2 i art. 64 ust. 1 Konstytucji RP;
  6. sygn. akt P 28/11 – sprawa połączona z P 31/11 z wniosku Sądu Apelacyjnego w Lublinie I Wydział Cywilny czy art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim dotyczy on roszczenia najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego będącego uprzednio mieszkaniem zakładowym, które to mieszkanie spółdzielnia mieszkaniowa nabyła nieodpłatnie od przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, jest zgodny z art. 32 ust. 1, art. 64 ust. 1, 2 i 3 Konstytucji RP;
  7. sygn. akt P 21/11 – sprawa połączona z P 24/11, P 37/11, P 45/11 z wniosku Sądu Okręgowego w Katowicach II Wydział Cywilny czy art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim przyznaje roszczenie najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego o przeniesienie własności lokalu, będącego poprzednio mieszkaniem zakładowym, które to mieszkanie spółdzielnia nabyła nieodpłatnie od przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, jest zgodny z art. 64 ust. 1 Konstytucji RP;
  8. sygn. akt P 16/11 – sprawa połączona z P 17/11, P 18/11, P 19/11 z wniosku Sądu Okręgowego w Katowicach Wydział II Cywilny czy art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim przyznaje roszczenie najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego o przeniesienie własności lokalu, będącego poprzednio mieszkaniem zakładowym, które to mieszkanie spółdzielnia nabyła nieodpłatnie od przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, jest zgodny z art. 64 ust. 1 Konstytucji RP;
  9. sygn. akt P 3/11 – sprawa połączona z P 7/11, P 29/11, P 32/11 z wniosku Sądu Okręgowego w Gliwicach XII Wydział Cywilny, Sądu Okręgowego w Gliwicach Wydział I Cywilny, Sądu Rejonowego w Zabrzu Wydział VIII Cywilny czy przepis art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych jest zgodny z przepisami art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 1 i art. 75 ust. 1 Konstytucji RP;

ufff na pewno coś pominąłem, a Trybunał  nic  ……..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress