Bez kategorii,  Ciekawostki,  Rada Nadzorcza,  Zarząd

Członek rady nadzorczej członkiem zarządu.

Myśląc nad zmniejszeniem kosztów funkcjonowania spółdzielni, w głowach niektórych spółdzielców mogą się pojawić (szczególnie przed walnymi zgromadzeniami) różne osobliwe pomysły.   Jednym z nich może okazać się próba „scalenia” organów.  Śpieszę zatem wyjaśnić, że zgodnie z  art. 56 § 1  ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. 1982 r. Nr 30 poz. 210 z późn. zm.) nie można być jednocześnie członkiem rady nadzorczej i zarządu tej samej spółdzielni.

Z zasad logiki wynika, iż osoba pełniąca funkcje nadzorcze nie powinna jednocześnie pełnić funkcji wykonawczych. Oznaczałoby to de facto brak nadzoru.

Oczywiście w tym przypadku również występuje wyjątek od reguły: w razie konieczności, rada nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków ale tylko i wyłącznie do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) zarządu.

4 komentarze

 • RYSZARD

  W związku z rezygnacją z pracy Członka Zarzadu Spółdzielni, Rada Nadzorcza musi wyznaczyć osobę do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu ( Zarząd dwuosobowy), do czasu wyboru nowego Członka (Konkurs). Czy Rada Nadzorcza może wyznaczyć do pełnienia funkcji członka Zarządu pracownika Spółdzielni, bo nikt z radnych nie wyraża checi oddelegowania?

 • RYSZARD

  W razie konieczności, rada nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków ale tylko i wyłącznie do czasowego pełnienia funkcji członka zarządu. Jakie umowy w tym przypadku stosują Spółdzielnie? Czy może to być umowa zlecenia/o dzieło itd? Czy w takim wypadku nie potrzeba umowy.

 • Artur

  Czy zapis okonieczności nalezy rozumieć jako wyższa koniecznośc, trwająca możliwie krótko
  o ograniczony czasowo, o czasie nie dłuższym 3miesiace ( poprzez analogie do art 383 Kodeksu spółek handlowych ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress