Bez kategorii,  Interpretacje,  Uwłaszczenie

Jeszcze słów kilka o przekształceniach najmu w przypadku odpłatnego nabycia budynków przez spółdzielnie.

Roszczenie najemcy o przeniesienie własności spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed odpłatnym nabyciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej jest zgodne z konstytucją.

19 czerwca 2012 r.  Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne  dotyczące roszczenia najemcy o przeniesienie własności dawnego mieszkania zakładowego nabytego odpłatnie przez spółdzielnię mieszkaniową od przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (dalej u.s.m.)  w zakresie, w jakim dotyczy żądania najemcy o przeniesienie własności spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed odpłatnym nabyciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, jest zgodny z art. 32 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 konstytucji.

Zdaniem TK o dmiennie niż w sprawach będących przedmiotem orzekania Trybunału w sprawach, które dotyczyły lokali nabytych przez spółdzielnie nieodpłatnie, dla realizacji roszczenia przysługującego najemcy ustawodawca przewidział w art. 48 ust. 1 pkt 2 u.s.m. obowiązek zapłaty przez najemcę określonego przez zarząd spółdzielni wkładu budowlanego w wysokości ustalonej jako koszt nabycia przez spółdzielnię danego lokalu  Ustawodawca nie wskazał konkretnego sposobu dokonywania waloryzacji ceny nabycia dawnego lokalu zakładowego, pozostawiając w tym zakresie wybór organom spółdzielni mieszkaniowej. Waloryzacja powinna uwzględniać wzrost wartości cen nieruchomości.

W konsekwencji wysokość ustalonego wkładu budowlanego zależy od ceny nabycia lokalu przez spółdzielnię i zastosowanego w danym przypadku wskaźnika waloryzacji. Ustalanie wysokości wkładu budowlanego i wybór odpowiedniego wskaźnika waloryzacji stanowi ustawową kompetencję zarządu spółdzielni.

jeden komentarz

  • adam

    Czy „ustawowa kompetencja zarządu spółdzielni” oznacza , że Zarząd przyjmuje sposób waloryzowania ceny nieruchomości?
    No bo jak zwaloryzować cenę mieszkania za które w latach 1992 zapłacono np 25 000 000,00 zł? Wtedy zakład sprzedawał to za grosze bo koszty utrzymania tego lokalu były zbyt wysokie. Prosta waloryzacja o wskaźnik inflacji nie wchodzi w rachubę bo ceny nieruchomości wzrosły znacznie więcej niż innych towarów. Czy jeżeli Zarząd przyjmie ,że wtedy cena mieszkania stanowiła 10 krotność średniej płacy to w dniu dzisiejszym stosując ten sam sposób może podjąć uchwałę , że wkład budowlany wynosi 37 000,00.Czy Sąd może sobie to zmienić i wyliczyć że wkład powinien wynieść na dzień dzisiejszy np 15 000,00zł.?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress