Bezpieczeństwo na osiedlach,  Nowości,  zmiany w przepisach

Obowiązki spółdzielni w zakresie oznakowania dróg wewnętrznych.

Za naruszenie zasad znakowania dróg wewnętrznych oraz za zlecenie wadliwego ich oznakowania, ustawodawca przewidział karę grzywny. Zasady dotyczące kar grożących za wadliwe oznakowanie dróg wewnętrznych obowiązują od 21 sierpnia 2012 r.

Podmiotem tego wykroczenia może być osoba ustawiająca znaki lub sygnały lub osoba wydająca pozwolenie ich ustawienia niezgodnie z przepisami, tj zarządca lub właściciel drogi wewnętrznej.

Zgodnie z art. 10 ustawy prawo o ruchu drogowym zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, w tym w strefie zamieszkania i strefie ruchu należy do podmiotu zarządzającego tymi drogami. Jednocześnie zarządca takiej drogi został upoważniony do jej oznakowania, z tym że obowiązany jest stosować znaki i sygnały drogowe oraz zasady ich umieszczania wynikające z prawa o ruchu drogowym i przepisów wykonawczych oraz ponosić koszty ich znakowania.

Za drogę wewnętrzną uznaje się – zgodnie z ustawą o drogach publicznych – drogę nie zaliczoną do żadnej kategorii dróg publicznych, w szczególności drogę na osiedlu mieszkaniowym, dojazdową do gruntów rolnych i leśnych, dojazdową do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, a także plac przed dworcem kolejowym, autobusowym, centrum handlowym oraz pętlę autobusową. Na drogach tych można tworzyć strefę zamieszkania lub strefę ruchu.

Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych należy do podmiotów zarządzających tymi drogami. Do nich też należy ustalenie organizacji ruchu na drogach – wyposażenie dróg w znaki i sygnały drogowe, na własny koszt, według zasad prawa o ruchu drogowym. Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach wewnętrznych przekazano wojewodzie.

Wykroczenie z art. 85a kodeksu wykroczeń jest zagrożone karą grzywny. Do wysokości kary ma zastosowanie art. 24 k.w., który ustala je na poziomie od 20 do 5000 zł.

Nie stanowi takiego wykroczenia niezgodne z przepisami oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi. W myśl art. 8 ust. 4 u.d.p. oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi oraz utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanych z funkcjonowaniem tych połączeń, należy do zarządcy drogi publicznej.

2 komentarze

  • Pawel

    Witam,dostalem kare za zaparkowanie na ulicy przy bloku spoldzielni mieszkaniowej.Znak zakaz zatrzymywania i postoju byl po stronie przeciwnej ale jak okazalo sie pozniej przy wjezdzie na ta ulice stala duza tablica z regulaminem spoldzielni,ktora najzwyczajniej olalem, uwazajac,iz jako kierowca obowiazuje mnie Kodeks Ruchu Drogowego i nie zwracalem specjalnie uwagi na inne tablice i reklamy.Spoldzielnia straszy mnie sadem – co robic?

Skomentuj Myślenie nie boli Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress