Bez kategorii,  Ciekawostki,  COVID-19,  Nowości,  Rada Nadzorcza

Posiedzenie Rady Nadzorczej na odległość.

WPIS NIEAKTUALNY OD 31.03.2020r. AKTUALNE ZASADY TUTAJ

Od razu zaznaczam, że wpisy dotyczące różnych rozwiązań działania spółdzielni w dobie pandemii będą kontrowersyjne. Sytuacja jest bezprecedensowa. Należy jednak dołożyć dużą dozę zdrowego rozsądku do podejmowania jakichkolwiek działań.

Przede wszystkim ciągłość działalności spółdzielni musi zostać zachowana. Specyfika działalności nie pozwala na jej „zamrożenie”. Problemy występujące w zasobach lokalowych są odporne na koronawirusa i będą się nadal pojawiały. Nie można przestać na nie reagować, nie można zaprzestać działalności spółdzielni.

W związku z powyższym pojawia się pytanie o możliwość odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu dostępnych technologii porozumiewania na odległość.

W pierwszej kolejności należy sprawdzić statut i regulamin rady nadzorczej czy aby nie mają zapisu krepującego nam ręce, np. w stylu „posiedzenia rady nadzorczej odbywają się w siedzibie spółdzielni”.

Przyjmując, że takiego zapisu nie znajdziemy możemy w mojej ocenie przyjąć, że przepisy nie zabraniają nam przyjęcie proponowanego rozwiązania.

Zacznijmy zatem od zawiadomienia. Zazwyczaj przepisy wewnętrzne precyzują w jakim terminie zawiadamia się o czasie i miejscu posiedzenia. W tym przypadku jest to moim zdaniem kluczowy dokument dla ew. obrony prawidłowości zwołania posiedzenia.

Proponuję zatem rozpocząć zawiadomienie słowami: „W związku z ograniczeniami wynikającymi z zarządzeń władz państwowych związanych z postępująca pandemią choroby COVID-19, zwłaszcza w zakresie przemieszczania się osób oraz w celu uniknięcia zarażeniem w przypadku spotkania się w jednym miejscu większej liczby osób, zachodzi potrzeba odbycia posiedzenia przy wykorzystaniu środków technicznych bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

Następnie w zawiadomieniu wskazujemy, że posiedzenie odbędzie się w oznaczonym dniu przy wykorzystaniu środków technicznych bezpośredniego porozumiewania się na odległość przy czym, każdy z członków rady nadzorczej będzie przebywał w trakcie posiedzenia miejscu swego pobytu. Zawiadomienie powinno wskazywać początek obrad, jak również zobowiązywać uczestników do zabezpieczenia środków technicznych do porozumiewania się na odległość.

Proponuję aby Członkowie Rady Nadzorczej, potwierdzili stosownym oświadczeniem, że nie wnoszą zastrzeżeń co do zwołanego posiedzenia.

Kolejna kwestia to potwierdzenie obecności na posiedzeniu. Wydaje się, że rozwiązaniem tej kwestii mogłoby być doręczenie członkom rady, wraz z materiałami listy obecności, przy czym każdy członek otrzymuje osobny egzemplarz listy obecności, które dopiero razem stanowić będą kompletną listę załączoną do protokołu z posiedzenia.

Oczywiście nie muszę przypominać o zapewnieniu bezpieczeństwa połączenia i sprzętu pod kątem ochrony danych osobowych.

Nie będę na razie opisywał jaki mam pomysł na głosowanie tajne. Być może zrobię to w kolejnych wpisach.

Oczywiście pewnie zaraz spotkam się z zarzutami „Falandyzacji” prawa. Zgadzam się, jest to swego rodzaju dostosowywanie prawa do sytuacji, ale jakie mamy wyjście ? Tak jak napisałem na wstępie spółdzielnia musi działać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress