Bez kategorii,  Członkowie,  Walne Zgromadzenie

Skok na kasę czyli co z nadwyżką bilansową ?

Często spotykam się z pomysłami aby wypracowany przez spółdzielnie zysk po prostu rozdać członkom lub też podzielić pomiędzy członków majątek spółdzielni wynikający ze sprzedaży jego składników.

Unormowanie, iż majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków nie wywiera jednak prawnie takich skutków jakby to sugerowało potoczne rozumienie tej zasady.

Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków, jednakże jest ona niepodzielna w czasie trwania spółdzielni. Podział majątku jest możliwy jedynie w przypadku likwidacji spółdzielni.

W trakcie istnienia spółdzielni członkowie mają prawo do udziału w zysku czyli nadwyżce bilansowej.

Zasada samodzielności finansowej spółdzielni doznaje jednak ograniczeń w obszarze podziału nadwyżki bilansowej. Pomimo że ustawa stanowi, że członkowie spółdzielni mają swobodę w dysponowaniu nadwyżką bilansową z uwzględnieniem postanowień statutu, to jednak zasada ta nie ma charakteru bezwzględnego. Przepisy ograniczają w dysponowaniu nadwyżką poprzez wprowadzenie obowiązku przeznaczenia co najmniej 5% nadwyżki na zwiększenie funduszu zasobowego, jeżeli fundusz ten nie osiąga wysokości wniesionych udziałów obowiązkowych. (nie będę tu rozwijał problemu jaki pojawia się przy tym przepisie po likwidacji udziałów w spółdzielni mieszkaniowej)

Nadwyżka bilansowa może być w pozostałym zakresie podzielona między członków. Wysokość tej nadwyżki jest uzależniona od dochodu spółdzielni uzyskanego w ciągu całego roku.

Zgodnie z prawem spółdzielczym cele na które przeznacza się czystą nadwyżkę bilansową określa walne zgromadzenie.

Trzeba jednak pamietać, że cele i zasady podziału to zupełnie dwie różne kwestie .

Zasady podziału nadwyżki bilansowej między członków spółdzielni powinny być obligatoryjnie określone w statucie.

Przepisy prawa spółdzielczego odsyłające do statutu spółdzielni, który powinien ustanawiać zasady podziału nadwyżki bilansowej między członków, nie zawierają żadnych wskazań ani ograniczeń w tym przedmiocie. Tak więc o podziale nadwyżki bilansowej decyduje walne zgromadzenie, a zasady podziału nadwyżki bilansowej między członków określa statut.

Podsumowując, nie wystarczy aby walne zgromadzenie określiło cel podziału nadwyżki gdyż uchwała określająca cel musi w pierwszej kolejności być oparta o zasady podziału wynikające ze statutu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress