COVID-19,  Nowości,  Rada Nadzorcza,  Walne Zgromadzenie,  Zarząd,  zmiany w przepisach

Sprawozdania a COVID-19

Walne zgromadzenia przesunięte a co z obowiązkami sprawozdawczymi ?

Otóż w tym przypadku „Tarcza Antykryzysowa” przewidziała delegację ustawową.

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może określić inne terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, o których mowa w:

1) ustawie o rachunkowości oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy,

2) ustawie finansach publicznych oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy,

3) art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

W przypadku, gdy terminy posiedzeń organów zatwierdzających określone w przepisach przypadają przed terminem zatwierdzenia sprawozdań finansowych określonym w rozporządzeniu wydanym w oparciu o przepis „Tarczy” to posiedzenia organów zatwierdzających odbywają się w terminie określonym w przepisach wydanych na powyższej podstawie. Innymi słowy w rozporządzeniu powinien znaleźć się taki termin.

Na dzień dzisiejszy rozporządzenia jeszcze nie ma.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress