Bez kategorii,  Historyczne,  Podstawy

Sytuacja prawna małżonków w przypadku zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

Często zdarza się, że koniecznym jest ustalenie na przestrzeni lat kto faktycznie uzyskał tytuł prawny do lokalu. Gdy umowy najmu zawierane były kilkadziesiąt lat temu, np. z poprzednimi właścicielami budynku przydatna może okazać się znajomość historii uregulowań dotyczących najmu w małżeństwie.

Poniżej przedstawiam krótką ściągawkę.

Od 10.07.2001r. Kodeks cywilny.

Art. 6801. § 1. Małżonkowie bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe są najemcami lokalu, jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny nastąpiło w czasie trwania małżeństwa. Jeżeli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa, do wspólności najmu stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności ustawowej.

§ 2. Ustanie wspólności ustawowej w czasie trwania małżeństwa nie pociąga za sobą ustania wspólności najmu lokalu. Jednakże sąd, stosując odpowiednio przepisy o zniesieniu wspólności majątkowej, może z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków znieść wspólność najmu lokalu.

Od 12.11.1994r. ustawa z dnia 2 lipca 1994 r.o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.

Art. 7. Małżonkowie wspólnie zajmujący lokal są z mocy prawa najemcami tego lokalu, chociażby umowa najmu została zawarta tylko przez jednego z nich.

Od 1.08.1974r. ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. Prawo lokalowe.

  • od 12.10.1987 Art. 10.  3. Małżonkowie wspólnie zajmujący lokal mieszkalny są z mocy prawa najemcami tego lokalu, chociażby umowa najmu została zawarta tylko przez jednego z nich lub przydział lokalu pozostającego w dyspozycji terenowego organu administracji państwowej nastąpił na rzecz jednego z małżonków.
  • Od 1.08.1974r. Art. 9.3. Małżonkowie wspólnie zajmujący lokal mieszkalny są z mocy prawa najemcami tego lokalu, chociażby umowa najmu została zawarta tylko przez jednego z nich lub przydział lokalu pozostającego w dyspozycji terenowego organu administracji państwowej nastąpił na rzecz jednego z małżonków.

Należy zwrócić uwagę na art. 29 prawa lokalowego który od 12.10.1987r. ustanawiał szereg wyjątków m.in., że przepisy o najmie lokali i budynków na podstawie decyzji administracyjnej nie dotyczyły mieszkań zakładowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress