• Bez kategorii,  Interpretacje

  Zarząd powierzony ex lege – z uzasadnienia SN

  Wiele osób pytało o uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 27.03.2014r. , o którym napisałem 28.03.2014r.  Wpis wywołał sporo emocji. Uzasadnienie jest już dostępne i można się z nim zapoznać  TUTAJ Zamieszczę tutaj tylko krótki ciekawy cytat z uzasadnienia orzeczenia Sądu Najwyższego, warto jednak zapoznać się z całym uzasadnieniem: „Nie można wreszcie twierdzić – inaczej, niż to przyjął Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 13 listopada 2012 r., II OPS 2/12 – że brzmienie art. 27 ust. 2 u.s.m. jest niejednoznaczne, a skoro przepis ten ogranicza uprawnienia właściciela, to jest uzasadniona jego wykładnia prokonstytucyjna, uwzględniająca sformułowania art. 31 ust. 3 w związku z art. 64 ust. 3 Konstytucji RP.…

 • Bez kategorii,  Interpretacje,  Orzecznictwo,  Podstawy

  Zarząd powierzony

  Kwestia zarządu powierzonego o którym mowa w art. 27 ust. 2  ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych rodzi wiele problemów natury prawnej i praktycznej. Dzisiaj napiszę tylko o jednym, który znalazł rozwiązanie w orzeczeniu Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy Uchwałą z dnia 9 lutego 2012r. III CZP 89/11 orzekł, iż spółdzielnia mieszkaniowa wykonuje na podstawie art. 27 ust 1 usm zarząd także tymi nieruchomościami  stanowiącymi jej współwłasność, w których własność lokalu została wyodrębniona przed wejściem w życie tej ustawy i zarząd nieruchomością wspólną do tego czasu podlegał przepisom  ustawy z dnia 24.06.1994r. o własności lokali. Sąd logicznie przyjął, iż taka właśnie wykładnia pozwala uniknąć dualizmu zasad zarządu nieruchomościami stanowiącymi współwłasność i pozwala realizować…

 • Bez kategorii,  Opinie,  Orzecznictwo

  Zgoda właścicieli lokali do uzyskania przez spółdzielnię pozwolenia na budowę.

            Zdarza się, że uprawnione organy administracji stoją na stanowisku, iż do uzyskania pozwolenia na budowę konieczna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości w sytuacji gdy wyodrębniono lokale a nieruchomością nadal zarządza spółdzielnia.              Z powstaniem wspólnoty mieszkaniowej w budynkach stanowiących własność spółdzielni mieszkaniowej i w konsekwencji, z zastosowaniem reguł zarządzania dla niej właściwego, mamy do czynienia, jeżeli w określonym budynku lub budynkach zostanie wyodrębniona własność wszystkich lokali – wówczas automatycznie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o własności lokali oraz zgodnie z art. 241 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, gdy większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, podejmie uchwałę, że w zakresie ich…

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress