COVID-19,  Interpretacje,  Walne Zgromadzenie

Walne zdalne jednak nie dla spółdzielni mieszkaniowych.

Wprowadzone Tarczą Antykryzysową przepisy dotyczące przeprowadzenia walnego zgromadzenia na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zrodziły wątpliwości odnośnie zastosowania tych przepisów do spółdzielni mieszkaniowych.

Ministerstwo wyjaśnia.

Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Legislacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości „w zakresie funkcjonowania walnych zgromadzeń w spółdzielniach mieszkaniowych, wolą ustawodawcy było przełożenie obrad do czasu, gdy będzie możliwe bezpieczne przeprowadzenie dyskusji”

„W przypadku walnych zgromadzeń w spółdzielniach mieszkaniowych nie jest możliwe podejmowanie uchwał w trybie określonym art. 36 par 9-13 Prawa Spółdzielczego” czyli w trybie zdalnym.

Wywieść taki wniosek można z normy prawa, która stanowi, że przepisy ustawy Prawo spółdzielcze znajdują zastosowanie do spółdzielni mieszkaniowych jedynie w zakresie nieuregulowanym przez ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych zawiera natomiast szczegółową regulację w zakresie zwoływania, obradowania i podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie.

7 komentarzy

  • Ryszard Stolarz

   Nie wiem czy jest ono gdzieś opublikowane, natomiast na pewno jest w posiadaniu Regionalnego Związku Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach, jest to odpowiedź na zapytanie w tym temacie. Z uwagi na fakt, iż jest to informacja w konkretnej sprawie nie publikuję tutaj treści. Można zwrócić się do Związku lub Departamentu Legislacyjnego. Znak sprawy DLPC-I.054.20.2020

 • Kaja Tarłowska

  Szanowny Panie Ryszardzie!

  Jestem członkiem spółdzielni mieszkaniowej, w której nie przeprowadzono dotychczas dorocznego walnego zebrania. Za chwilę kończy się grudzień 2020 r. Zwykle na takim zebraniu lub tuż przed nim możemy jako spółdzielcy zapoznać się z dokumentami dotyczącymi gospodarki finansowej spółdzielni. Na podstawie ich analizy Walne Zgromadzenie udziela (lub nie) absolutorium dla Zarządu.

  Czy mogę Pana prosić o szerszy komentarz z uwzględnieniem poniższych pytań:
  – czy ustawa antycovidowa zniosła obowiązek zwoływania obowiązkowego dorocznego walnego?
  – co mogą w obecnej sytuacji zrobić członkowie spółdzielni, żeby takie walne zebranie się odbyło?
  – czy istnieje podstawa prawna zobowiązująca zarząd do zwołania walnego zebrania?

  Pozdrawiam, KT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress