Bez kategorii,  Interpretacje,  Orzecznictwo,  Podstawy

Zarząd powierzony

Kwestia zarządu powierzonego o którym mowa w art. 27 ust. 2  ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych rodzi wiele problemów natury prawnej i praktycznej. Dzisiaj napiszę tylko o jednym, który znalazł rozwiązanie w orzeczeniu Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy Uchwałą z dnia 9 lutego 2012r. III CZP 89/11 orzekł, iż spółdzielnia mieszkaniowa wykonuje na podstawie art. 27 ust 1 usm zarząd także tymi nieruchomościami  stanowiącymi jej współwłasność, w których własność lokalu została wyodrębniona przed wejściem w życie tej ustawy i zarząd nieruchomością wspólną do tego czasu podlegał przepisom  ustawy z dnia 24.06.1994r. o własności lokali.

Sąd logicznie przyjął, iż taka właśnie wykładnia pozwala uniknąć dualizmu zasad zarządu nieruchomościami stanowiącymi współwłasność i pozwala realizować jeden z celów ustawodawcy jakim bez wątpienia była ochrona interesów członków spółdzielni mieszkaniowych posiadających spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych.

Dualizm zasad zarządu prowadziłby przede wszystkim do bezpodstawnego  różnicowania sytuacji prawnej zarówno właścicieli  jak osób posiadających prawa spółdzielcze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress