• Bez kategorii,  Odpowiedzialność,  Organy,  Rada Nadzorcza

    Odpowiedzialność karna członków rady nadzorczej spółdzielni.

    Dzisiaj, króciutkie uzupełnienie poprzedniego wpisu o odpowiedzialności członków rady nadzorczej o odpowiedzialność karną tych osób. Mianowicie do nie tak dawna tytułowa odpowiedzialność nie była tak oczywista, albowiem dopiero od 2005r. ustawodawca wprowadził do systemu prawnego stosowne przepisy. W ustawie Prawo spółdzielcze, po części II dodano część IIa zatytułowaną „Przepisy karne” (art. 267a, 267b, 267c i 267d) dotyczące działań członków władz spółdzielni. I tak obecnie przepisy ustawy Prawo spółdzielcze przewidują kary, z których minimalna to grzywna a maksymalna 2 lata pozbawienia wolności. W praktyce członkowie rady nadzorczej spółdzielni ponosić będą  najczęściej odpowiedzialność karną za następujące czyny: – nie udzielanie lub udzielanie niezgodnych ze stanem faktycznym wyjaśnień lustratorowi, – nie dopuszczanie lustratora…

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress