• Bez kategorii,  Historyczne,  Odpowiedzialność,  Organy,  Podstawy,  Rada Nadzorcza

    Odpowiedzialność członków rady nadzorczej.

    Dzisiaj trochę informacji podstawowych. Wiele się mówi i pisze o odpowiedzialności zarządu spółdzielni, dla odmiany niniejszy wpis dotyczyć będzie członków organu kontrolnego i nadzorczego w spółdzielni mieszkaniowej jakim jest rada nadzorcza. Członkowie rady nadzorczej wykonując swoje obowiązki ponoszą określoną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania, której źródłem jest art. 58 ustawy z dnia 16.09.1982r. – Prawo Spółdzielcze (dalej – pr.sp.). Przepis ten dotyczy również likwidatorów i członków zarządu ale ze względów usystematyzowania wiadomości celowo dzisiaj opisuję jedynie kwestie dotyczące rady nadzorczej. Zanim jednak o tym, to wcześniej trochę historii. Mianowicie w pierwotnej wersji ustawy Prawo spółdzielcze, która weszła w życie 01.01.1983r., odpowiedzialność członków rady nadzorczej ograniczona była do sześciokrotności najniższego…

  • Bez kategorii,  Historyczne,  Podstawy

    Sytuacja prawna małżonków w przypadku zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

    Często zdarza się, że koniecznym jest ustalenie na przestrzeni lat kto faktycznie uzyskał tytuł prawny do lokalu. Gdy umowy najmu zawierane były kilkadziesiąt lat temu, np. z poprzednimi właścicielami budynku przydatna może okazać się znajomość historii uregulowań dotyczących najmu w małżeństwie. Poniżej przedstawiam krótką ściągawkę. Od 10.07.2001r. Kodeks cywilny. Art. 6801. § 1. Małżonkowie bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe są najemcami lokalu, jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny nastąpiło w czasie trwania małżeństwa. Jeżeli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa, do wspólności najmu stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności ustawowej. § 2. Ustanie wspólności ustawowej w czasie trwania małżeństwa nie pociąga za sobą ustania wspólności…

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress