• Interpretacje,  Nowości,  Uwłaszczenie,  Walne Zgromadzenie,  Zarząd,  zmiany w przepisach

  Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – analiza ministerialna

  Dzisiaj krótko. Na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa ukazała się analiza nowelizacji usm która weszła w życie 9.09.2017r. Można się z nią zapoznać TUTAJ. Są kwestie, które interpretuję podobnie są różnice ale nie znalazłem odpowiedzi na wiele istotnych problemów. Oczywiście analiza taka nie ma żadnej mocy wiążącej.

 • Bez kategorii,  Ciekawostki,  Nowości,  Uwłaszczenie,  zmiany w przepisach

  Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych cz.5 – uwłaszczenie najemców

  Kolejnym elementem wprowadzonym nowelizacją obowiązującą od 9 września br.  jest art. 48 usm w nowym brzmieniu, który to przepis przywraca możliwość uwłaszczania najemców. Wyjątkowo przytoczę cały ten przepis  po to aby można było zrozumieć ile może spowodowań zamieszania: „Na pisemne żądanie najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, jeżeli najemca był uprawniony do korzystania z tego lokalu w dniu jego przejęcia, spółdzielnia ma obowiązek zawrzeć z nim umowę przeniesienia własności lokalu, po spełnieniu warunków o których niżej.” Różnica ww. części normy do przepisu obowiązującego poprzednio polega na wyraźnym wskazaniu, że najemca był uprawniony do korzystania z…

 • Bez kategorii,  Nowości,  Orzecznictwo,  Uwłaszczenie

  Europejski Trybunał Praw Człowieka też dla spółdzielni.

  Cały czas próbujemy walczyć ze skutkami złego prawa o przekształceniach w spółdzielniach mieszkaniowych.  Kolejne starcie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Sam jestem ciekaw co z tego wyjdzie. Zarzuty skargi w uproszczeniu takie: Państwo strona Rzeczpospolita Polska wprowadzając regulację zawartą w art. 48 ust. 1 Ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach mieszkaniowych uznaną następnie za niezgodną z konstytucją dopuściło się naruszenia art. 1 do Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i zarazem art. 64 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawie niniejszej Skarżąca starała się uzyskać odszkodowanie z tytułu szkody poniesionej w wyniku arbitralnego wkroczenia przez Polskę w istotę prawa własności. Bezspornym jest,…

 • Bez kategorii,  Interpretacje,  Uwłaszczenie

  Jeszcze słów kilka o przekształceniach najmu w przypadku odpłatnego nabycia budynków przez spółdzielnie.

  Roszczenie najemcy o przeniesienie własności spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed odpłatnym nabyciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej jest zgodne z konstytucją. 19 czerwca 2012 r.  Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne  dotyczące roszczenia najemcy o przeniesienie własności dawnego mieszkania zakładowego nabytego odpłatnie przez spółdzielnię mieszkaniową od przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (dalej u.s.m.)  w zakresie, w jakim dotyczy żądania najemcy o przeniesienie własności spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed odpłatnym nabyciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej…

 • Bez kategorii,  Ciekawostki,  Nowości,  Uwłaszczenie,  zmiany w przepisach

  Kolejny projekt nowelizacji USM.

  „Pierwsza wersja antyspółdzielczego prawa była bezwzględna i nie do zaakceptowania: umożliwiała przekształcenie spółdzielni we wspólnotę z automatu (z mocy ustawy), nawet gdy tylko jedno mieszkanie miało wyodrębnioną własność. Wspólnota zaś mogła zrezygnować z usług administracyjnych spółdzielni i zatrudnić nową firmę zarządzającą.” Czytaj więcej w Gazecie Prawnej z 29.03.2012

 • Bez kategorii,  Ciekawostki,  Opinie,  Orzecznictwo,  Uwłaszczenie

  Art. 48 ust.1 u.s.m. – finał w Trybunale.

  Urlop planowałem spędzić bez pracy, nowych technologii w tym internetu i mediów ale gdy na stoku dotarła do mnie wiadomość o wyroku Trybunału musiałem o tym napisać. W dniu dzisiejszym Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim przyznaje najemcy roszczenie o przeniesienie własności spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed nieodpłatnym przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, powiązane wyłącznie z obowiązkiem spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu lokalu (pkt 1 powołanego przepisu), jest niezgodny z art. 64 ust. 1 konstytucji. Takiego orzeczenia oczekiwałem, przecież nie mogło…

 • Bez kategorii,  Ciekawostki,  Opinie,  Orzecznictwo,  Uwłaszczenie

  Co dalej z art. 48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ?

           Funkcjonowanie w systemie prawnym demokratycznego państwa prawa, w świetle przepisów obecnie obowiązującej Konstytucji RP, przepisu umożliwiającego pozbawienie właściciela – w drodze chociażby orzeczenia sądowego – prawa własności nieruchomości bez jego zgody i to bez jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego , wydaje się nie do pogodzenia z zapisami tejże Konstytucji zawartymi w szczególności w art. 21 i 64.        Całokształt toczących się obecnie spraw przed sądami wskazuje, iż w przedmiocie obowiązywania art. 48 ust. 1 usm istnieje szereg wątpliwości natury prawnej, które muszą zostać rozstrzygnięte przez ponowną ingerencję Trybunału Konstytucyjnego.             W Trybunale Konstytucyjnym doszukałem się 25 zarejestrowanych spraw dotyczących art 48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Ze spraw, które sam…

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress