• Ciekawostki,  Inne,  Interpretacje,  Opinie

    Czy wszystkie części walnego wybierają tych samych kandydatów ..?

    Na wokandach sądowych pojawiły się ostatnio sprawy dotyczące sposobu wyboru organów spółdzielni przez walne zgromadzenie podzielone na części.  Kwestia ta nie znalazła jeszcze  rozstrzygnięcia w znanych mi orzeczeniach Sądu Najwyższego.  Warto jednak zastanowić się nad interpretacja przepisów, gdyż nieważny wybór np. rady nadzorczej może mieć poważne skutki dla funkcjonowania spółdzielni. Zgodnie Art. 8 ze zn. 3 ust. 9 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części walnego zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w walnym zgromadzeniu. Powyższe wskazuje, iż uchwała musi zostać przedstawiona pod głosowanie w identycznym brzmieniu na każdej z części…

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress