Bez kategorii,  Interpretacje,  Nowości,  Opinie,  zmiany w przepisach

Deklaracje śmieciowe raz jeszcze.

Gminy nadal stoją na stanowisku, że Spółdzielnie mają obowiązek składania deklaracji za właścicieli i posługują się interpretacją Ministra Środowiska z 2012r.  

Interpretacja powyższa nie bierze jednak pod uwagę, iż art. 2 ust. 3. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, że jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.  Spółdzielnia natomiast w omawianym przypadku nie sprawuje jak się wydaje zarządu nieruchomością  wspólną  w rozumieniu ww. ustawy.

Oczywiście zdanie odmienne też można bardzo sensownie uzasadnić jak to na przykład uczyniono w artykule jaki znalazł się na stronie prawodla samorzadu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress