• Bez kategorii,  Odpowiedzialność,  Podstawy,  Windykacja

    Skarga pauliańska – przydatny instrument dla wierzyciela.

    Co zrobić gdy dłużnik spółdzielni daruje lub sprzedaje lokal, który jest jego jedynym majątkiem ? Taka sytuacja występuje dość często w praktyce i najczęściej w obrębie rodziny.  W takim przypadku mamy do wykorzystania instytucję skargi pauliańskiej. Nazwa może nie jest zachęcająca bo nic z niej nie wynika dla przeciętnego Kowalskiego, jest ona jednak skutecznym instrumentem prawnym dla wierzycieli. Instytucja skargi pauliańskiej opisana została w art. 527-534 Kodeksu cywilnego.  Umożliwia  ona ochronę wierzyciela przed czynnościami dłużnika mającymi na celu wyzbycie się majątku, z którego mogłoby nastąpić zaspokojenie wierzyciela. Skutecznie powództwo pauliańskie pozwala  na przeprowadzenie egzekucji ze składnika majątku dłużnika, który traktowany jest tak, jakby nigdy nie został zbyty. Przesłanki odpowiedzialności dłużnika wynikające…

  • Interpretacje,  Odpowiedzialność,  Organy,  Rada Nadzorcza,  Zarząd

    Odpowiedzialność członków Rady Nadzorczej – kontynuacja.

    Poniżej kilka informacji o odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej spółdzielni wynikającej z ustawy o rachunkowości. Zgodnie z art. 4a) Ustawy o rachunkowości, członkowie Rady Nadzorczej odpowiedzialni są – wraz z członkami Zarządu –  za zapewnienie, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spółdzielni spełniały wymagania przewidziane w tej ustawie. W przypadku naruszenia tego obowiązku, wszyscy członkowie zarządu i rady nadzorczej, odpowiadają solidarnie wobec Spółdzielni za wyrządzoną szkodę. Solidarny charakter odpowiedzialności oznacza, że spółdzielnia może domagać się zaspokojenia swoich roszczeń z tytułu szkody od wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej łącznie, od niektórych z nich lub tylko od jednego. Nie jest to zatem indywidualna odpowiedzialność członków Rady Nadzorczej. Dla celów określenia odpowiedzialności,…

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress