Pełnomocnik na walnym zgromadzeniu.

Okres walnych zgromadzeń w spółdzielniach w pełni, więc warto przypomnieć o możliwości uczestniczenia w zgromadzeniu przez pełnomocnika. Członek może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, jeżeli ustawa lub statut nie stanowią inaczej. Zanim zatem spółdzielca sporządzi pełnomocnictwo powinien sprawdzić w statucie swojej spółdzielni czy nie ma wyłączenia zastępowania członka przez pełnomocnika. Zapis taki nie musi mówić wprost, że „członek nie może uczestniczyć w WZ przez pełnomocnika” ale może być sformułowany np. tak „ członek może brać udział w walnym zgromadzeniu tylko osobiście.” Dlatego warto przeczytać dokładnie statut aby uniknąć niepotrzebnych sporów podczas walnego zgromadzenia. I choć to co napisałem może wydawać się tak oczywiste, że aż śmieszne to uwierzcie, w praktyce zdarza się nie rzadko. Znam nawet przypadek konieczności wezwania policji bo rzekomy pełnomocnik awanturował się dość intensywnie.

Osoby prawne będące członkami spółdzielni biorą udział w walnym zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Tak stanowi przepis. Warunek ten nie dotyczy jednak osób, które reprezentują osobę prawną z mocy ustawy (np. uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji prezesa spółki). Stąd jeżeli przedstawicielstwo takie wynika z stosownego dokumentu czy rejestru to nie należy takiego jegomościa odsyłać po pełnomocnictwo.

Pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu nie może być członek zarządu spółdzielni.
To zastrzeżenie nie dotyczy jednak spółdzielni, które nie mają więcej niż dziesięciu członków. Oczywiście i w tym przypadku statut może tą kwestię regulować odmiennie.

Pracownik spółdzielni może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu, tylko jeżeli jest również członkiem spółdzielni zatrudnionym na podstawie spółdzielczej umowy o pracę. Spółdzielcza umowa o pracę to szczególna forma umowy ! Zakazem reprezentowania objęci są zatem członkowie spółdzielni zatrudnieni w niej na jakiejkolwiek innej podstawie niż spółdzielcza umowa o pracę.

Obowiązuje również zasada, że pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.

Co do treści pełnomocnictwa, przepisy nie wskazują jak powinno ono wyglądać. Na tym tle również dochodzi do wielu niepotrzebnych nieporozumień. Stąd w celu uniknięcia problemów proponuje precyzyjne sformułowania, np. jak we wzorze, który można pobrać TUTAJ

Pełnomocnika nie należy mylić z ekspertem. Każdy członek spółdzielni ma bowiem prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta, jednak osoba, z której pomocy korzysta członek, nie jest uprawniona do zabierania głosu.

Uprawnienie to w przeciwieństwie do pełnomocnictwa nie może być wyłączone przez statut.

Posted in Bez kategorii | 2 Comments

WESOŁYCH ŚWIĄT

Wszystkim czytelnikom bloga, życzę Wesołych Świąt Wielkanocnych :-)

IMG_0182

 

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

O bezpieczeństwie informacji słów kilka.

ABI ADO ASI itp. ….. to dla niektórych czarna magia. W ostatnim czasie zaobserwowałem pewną „psychozę” dotyczącą problemu ochrony danych osobowych. W związku ze zmianą przepisów wiele firm szkoleniowych zwietrzyło biznes i rozpoczęło „nabór” na jak twierdzą obowiązkowe szkolenia. Nawet do mnie zadzwoniła Pani z propozycją nie do odrzucenia, usiłując mi wmówić, że radca prawny ma teraz obowiązek odbycia szkolenia w zakresie danych osobowych. Niestety podstawy prawnej powołać już nie potrafiła.

Podobnie sprawa ma się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (ABI) szereg firm świadczących tego typu usługi usiłuje przekonać o obligatoryjności tego rozwiązania.

Otóż informuję wszystkich zainteresowanych, że powołanie ABI na dzień dzisiejszy nie jest obowiązkowe. Jak to powiedział jeden z uczciwych szkoleniowców, w dość oczywiście dużym uproszczeniu „najlepszą rzeczą w zmianie przepisów w tym zakresie jest to , że nie musimy ich stosować” ;-).

Jeśli nie ABI to co ? Jeżeli Administrator Danych Osobowych (ADO) nie powoła ABI to po prostu sam odpowiada za tą działkę. Nie może stworzyć stanowiska pełnomocnika, pomocnika, asystenta czy też innego referenta ds. ochrony danych osobowych, które to stanowisko wyeliminowałoby odpowiedzialność ADO.

Tak więc spokojnie, bez paniki ABI to nie oblig. Nie mniej jednak w moim przekonaniu z uwagi na wciąż rosnącą ilość danych osobowych i różnych kanałów ich przepływu a w szczególności ilości danych jakimi operuje spółdzielnia, powołanie ABI może przynieść wymierne korzyści.
Nie mówię tu o kontrolach GIODO bo na dzień dzisiejszy nie ma ich zbyt wiele ale mam na myśli inne roszczenia i postępowania chociażby wynikające z przepisów o ochronie dóbr osobistych czy kodeksu karnego. Ponadto przepisy o ochronie danych osobowych nie należą do, że tak powiem łatwostrawnych i z pewnością z tego co już obserwuję w prawie unijnym, sprawy nie zmierzają ku uproszczeniu.

Niektórzy myślą „aa dam prawnikowi niech zaparafuje i po sprawie” No niezupełnie, ochrona danych osobowych wymaga również sporej wiedzy technicznej stąd liczenie tylko na prawnika nie jest dobrym rozwiązaniem.

Plusów powołania ABI jest sporo ale są też minusy. Przykładowo na podstawie nowych przepisów, GIODO, zamiast przeprowadzania kontroli w przedsiębiorstwie, może zlecić ABI wykonywanie czynności polegających na sprawdzeniu zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych, wtedy pozostaje nam jedynie powiedzieć „i ty Brutusie?”.

Podsumowując, jeżeli są w jednostce osoby, którym można zaufać pod względem kompetencji prawnych i techniczno – informatycznych to zarząd może nie powoływać ABI i odpowiadać za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych sam, można również zrzucić co nieco brzemienia odpowiedzialności i ABI powołać.

To tak skrótowo, ale temat jest rozwojowy :-)

Posted in Ciekawostki, Inne, Ochrona danych, Odpowiedzialność, Organy, Podstawy, zmiany w przepisach | Tagged , , , , | Leave a comment

BLOG ROKU – zapraszam do głosowania

socialImgUn

Szanowni czytelnicy, pragnę wszystkich poinformować, że niniejszy  blog bierze udział w konkursie na BLOG ROKU 2014 w kategorii – specjalistyczne i firmowe. W dniu dzisiejszym ruszył II etap konkursu – głosowanie.
W związku z tym poniżej przedstawiam najważniejsze reguły dotyczące głosowania.

Będzie mi bardzo miło za każdy oddany głosy.

Zasady głosowania:

– etap głosowania trwa od 03.02.2015r od godz. 15:00 do 10.02.2015r do godz. 12:00

– głosowanie polega na wysłaniu SMS na numer: 7122

– w treści SMS konieczne podaj numer  bloga: K11258

– udział w głosowaniu SMS możliwy jest za pośrednictwem telefonu komórkowego w sieci operatora telefonii komórkowej działającego bezpośrednio w Polsce,

– w głosowaniu może wziąć udział każdy,
– z jednego numeru telefonu można oddać po jednym głosie na dany blog,
– koszt SMS-owego głosu to 1,23 PLN brutto (z VAT) – dochód z SMS-ów zostanie przekazany Fundacji Dzieci Niczyje.

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

Przełomowe orzeczenie w sprawie kaucji !

Ostatnio ilość obowiązków nie pozwalała mi na regularne wpisy na blogu ale z uwagi na tak ważne wydarzenie muszę wygospodarować chwilę na te dwa zdania.

Dzisiaj  w Sądzie Najwyższym po rekordowo długiej, bo ponad 1,5 godzinnej naradzie zapadło przełomowe moim zdaniem orzeczenie. Mianowicie Sąd Najwyższy uznał, że przy zwrocie kaucji, o którym mowa w art. 48 ust. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wyłączona została waloryzacja na podstawie art. 358 ze zn 1§ 3 Kodeksu Cywilnego.

Więcej szczegółów jak tylko otrzymam uzasadnienie.

 

Posted in Ciekawostki, Orzecznictwo | Tagged , | Leave a comment

Zarząd powierzony ex lege – z uzasadnienia SN

Wiele osób pytało o uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 27.03.2014r. , o którym napisałem 28.03.2014r.  Wpis wywołał sporo emocji. Uzasadnienie jest już dostępne i można się z nim zapoznać  TUTAJ

Zamieszczę tutaj tylko krótki ciekawy cytat z uzasadnienia orzeczenia Sądu Najwyższego, warto jednak zapoznać się z całym uzasadnieniem: „Nie można wreszcie twierdzić – inaczej, niż to przyjął Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 13 listopada 2012 r., II OPS 2/12 – że brzmienie art. 27 ust. 2 u.s.m. jest niejednoznaczne, a skoro przepis ten ogranicza uprawnienia właściciela, to jest uzasadniona jego wykładnia prokonstytucyjna, uwzględniająca sformułowania art. 31 ust. 3 w związku z art. 64 ust. 3 Konstytucji RP. Zdaniem Sądu Najwyższego w niniejszym składzie, oznaczałoby to w istocie dokonanie oceny zgodności art. 27 ust. 2 u.s.m. z Konstytucją, do czego jest uprawniony wyłącznie Trybunał Konstytucyjny.”

 

Posted in Bez kategorii, Interpretacje | Tagged , , , | Leave a comment

Kiedy spółdzielnia może pozbawić tytułu prawnego do lokalu.

Pozbawienia tytułu prawnego do lokalu może być jedyną możliwością odzyskania zaległości przypadających od lokatora.  Pozbawienie tytułu prawnego nazywane potocznie (raczej nieprawidłowo) „odzyskaniem lokalu” kształtuje się odmiennie dla poszczególnych praw do lokali.

I.Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

Pozbawienie tego tytułu lokalu może nastąpić poprzez wygaszenie prawa w następującym trybie.
Zgodnie z art.11 ust. 1. usm spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w niniejszym rozdziale.

Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z następujących przyczyn:
– jeżeli członek pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokal niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub

– jeżeli członek jest w zwłoce z uiszczeniem opłat za 6 miesięcy.

W wypadku gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkom, spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu prawa, wobec jednego albo obojga małżonków.

Do uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy – Prawo spółdzielcze o uchwale o wykluczeniu członka ze spółdzielni.

Nie ma przy tym znaczenia, czy wszczęto egzekucję, czy też wystąpiono z pozwem o zapłatę. Istotne jest istnienie zwłoki z uiszczaniem opłat za 6 miesięcy w chwili podejmowania decyzji o wygaśnięciu prawa.

Powyższego trybu nie należy mylić z ustaniem członkostwa. Możliwe  jest bowiem  również, wygaśnięcie prawa lokatorskiego w wyniku ustania członkostwa poprzez wykluczenie lub wykreślenie członka.  W tym zakresie choć skutek będzie ten sam to uregulowania są odmienne. Należy tutaj zwrócić szczególną  uwagę na uregulowania statutowe.

II. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Pozbawienie członkostwa nie ma znaczenia dla tego tytułu do lokalu !

Zgodnie z art.  17 ze zn.10 usm w przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, przepis art. 16 ustawy o własności lokali stosuje się odpowiednio. Z żądaniem, o którym mowa w tym przepisie, występuje zarząd spółdzielni na wniosek rady nadzorczej.

Zgodnie natomiast z art.  16 ust.  1 uwl, jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.

Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.

Pojęcie „Długotrwałe zaległości” nie zostało zdefiniowane, musi być zatem odnoszone do pewnej przeciętnej miary zaległości w opłatach. Istnienie zaległości nie oznacza, że spółdzielnia musi uzyskać nakaz zapłaty lub wyrok stwierdzający obowiązek zapłaty. Wystarczy wykazanie w tym postępowaniu zaistnienia długotrwałej zwłoki w zapłacie, która musi istnieć w dacie wyrokowania.

Uzyskanie sądowego tytułu wykonawczego w przedmiocie zapłaty (nakazu zapłaty lub wyroku zaopatrzonych w klauzulę wykonalności) pozwala na wszczęcie komorniczego postępowania egzekucyjnego, którego jedną z postaci może być egzekucja ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, z zakończeniem w postaci sprzedaży licytacyjnej tego prawa. W takim przypadku wydaje się, iż nie będzie praktycznie wskazane występowanie z pozwem w trybie art.  17 ze zn. 10 usm.

III. Odrębna własność.

Pozbawienie członkostwa nie ma znaczenia dla tego tytułu do lokalu !

W przypadku odrębnej własności tryb postępowania uzależniony jest od sposobu zarządu nieruchomością wspólną.

A) Zarząd powierzony zgodnie z art. 27 usm

Zastosowanie znajdzie cytowany wcześniej  art.  16 uwl. Przy czym, z żądaniem, o którym w nim mowa, występuje zarząd spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości.

Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.

B) Zarząd zgodnie z ustawą o własności lokali.

Podstawa będzie również cytowany wyżej art.  16 uwl.

Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.

Legitymację do wytoczenia powództwa posiada wspólnota mieszkaniowa, a upoważniony do jego wytoczenia jest organ zarządzający wspólnoty. Należy pamiętać, że we wspólnotach małych zarząd nieruchomością mogą sprawować sami właściciele (jednomyślnie) i to oni są wówczas organem uprawnionym do wytoczenia powództwa. Natomiast we wspólnotach posiadających zarząd (wybrany) lub zarządcę (któremu powierzono obowiązki w drodze umowy notarialnej) mogą one wystąpić z powództwem dopiero po uzyskaniu zgody właścicieli lokali wyrażonej w uchwale, gdyż omawiana czynność przekracza zakres zwykłego zarządu. Powództwo o wykluczenie właściciela ze wspólnoty może wytoczyć także prokurator, jeżeli uzna, że wymaga tego ochrona praw obywateli, praworządności albo interesu społecznego.

Posted in Eksmisje, Obowiązki członków, Windykacja, Zarząd | Tagged , , , , | 6 Comments

Z okazji Świąt Wielkanocnych
Pragnę wszystkim czytelnikom złożyć życzenia
zdrowych i pogodnych Świąt,
obfitości na świątecznym stole,
smacznego jajka oraz wiosennego nastroju
w rodzinnym gronie,

a także optymizmu, energii i nadziei na lepszą przyszłość.
Wesołego Alleluja
20140418_201310

 

 

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

Zarząd powierzony – kolejne rozdanie

paragrafNo i mamy kolejną odsłonę w sztuce interpretacji zasad zarządu powierzonego, który sprawuje Spółdzielnia z mocy prawa, jeśli nie doszło do zmiany reżimu zarządu nieruchomością wspólną.

Zwrot wydarzeń zafundował nam Sąd Najwyższy  w dniu wczorajszym.(1)  Mianowicie w swoim orzeczeniu przyjął, że spółdzielnia mieszkaniowa sprawująca zarząd powierzony nie musi mieć zgody wszystkich właścicieli lokali by dokonywać czynności przekraczających zwykły zarząd.

Orzeczenie to wsparło moje zdanie w tej sprawie, które prezentowałem już niejednokrotnie, a  które niestety zostało zdyskredytowane przez ostatnie orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Stwierdził on bowiem w 2012r., że wykonywany przez spółdzielnię mieszkaniową, zarząd nieruchomością wspólną stanowiącą współwłasność spółdzielni uprawnia ją do samodzielnego dysponowania nieruchomością wspólną na cele budowlane, bez potrzeby uzyskania zgody właścicieli lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności, wyłącznie w zakresie eksploatacji i utrzymania zarządzanej nieruchomości wspólnej.”(2)

Widzimy zatem wyraźną rozbieżność w orzecznictwie. Ciekawe jaka będzie dalsza praktyka. Jako ciekawostkę podam, że udało mi się już przeforsować stanowisko zaaprobowane wczoraj przez SN przed sądem administracyjnym już znacznie wcześniej pomimo tego, że NSA miał odmienne zdanie. Jak widać, niezbadane są wyroki naszych sądów.

(1) Uchwała Sądu Najwyższego z 27.03.2014r. III CZP 122/13

(2) Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 listopada 2012 r. II OPS 2/2012 ONSAiWSA 2013/2 poz. 23 :

 

 

Posted in Bez kategorii, Ciekawostki, Interpretacje, Opinie, Orzecznictwo, Zarząd | Tagged , | 8 Comments

Udział w nieruchomości stanowiącej współwłasność spółdzielni

temidaJeżeli na podstawie pierwotnej uchwały zarządu spółdzielni ustanowiono już odrębną własność choćby jednego lokalu, to zarząd spółdzielni nie może określić innego udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność spółdzielni i właściciela lokalu *

* Wyrok Sądu Najwyższego z 7.12.2012r. IICSK 124/12

Posted in Uwłaszczenie | Tagged , , | Leave a comment