Orzecznictwo,  Podstawy

Najem, stosunek najmu, bezumowne korzystanie z lokalu – jakie znaczenie może mieć nazewnictwo

                 Do przygotowania spraw eksmisyjnych czy też o zapłatę, jak również innych spraw spółdzielni ważnym jest prawidłowe posługiwanie się nazewnictwem dotyczącym korzystania z lokalu i to nie tylko w pismach procesowych ale w dokumentacji stanowiącej dowód w sprawie.

              Bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego przez najemcę, który utracił tytuł prawny do dalszego zajmowania lokalu, lub przez innego użytkownika lokalu bez tytułu, należy odróżnić od stosunku najmu.

             Stosunek najmu co do zasady nawiązuje się przez zawarcie umowy najmu. Zatem dochodząc należności od osoby zajmującej lokal bez tytułu prawnego (jakim jest np. umowa najmu) dochodzimy odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu a nie czynszu najmu. Inną kwestią jest, że odszkodowanie to powinno odpowiadać należnościom za najem danego lokalu; nie wyłącza to odpowiedzialności najemcy lub innego użytkownika za szkodę na zasadach ogólnych.

Dlaczego nazewnictwo może mieć znaczenie ?

               Rozróżnianie w pozwach, umowach i innych pismach pojęć „stosunek najmu”, „umowa najmu” i „bezumowne korzystanie z lokalu” jest niezwykle istotne, gdyż posłużenie się pojęciem „stosunek najmu” czy też „najem” dla sytuacji, w której mamy do czynienia z bezumownym korzystaniem może przekonać sąd do przyjęcia domniemania, iż stosunek najmu został ponownie nawiązany co skutkować będzie np. oddaleniem powództwa o eksmisję.

jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress